O FIRMIE         GEOTECHNIKA         GEOLOGIA INŻYNIERSKA         HYDROGEOLOGIA         KONTAKT
O FIRMIE
Nasza firma świadczy kompleksowe usługi geologiczne w zakresie: geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i ochrony środowiska. Działamy na terenie całego kraju, koncentrując swoje działania w południowo-zachodniej Polsce.
Ściśle współpracujemy ze specjalistami branży geologicznej, a także pracownikami naukowymi wyższych uczelni, wspólnie rozwiązując szczególnie trudne zadania geologiczne. Podczas wykonywania robót geologicznych korzystamy z własnego sprzętu wiertniczego oraz sond umożliwiających ocenę parametrów podłoża gruntowego.
Naszą firmę stanowi młody zespół geologów, absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wciąż nabywamy umiejętności, zdobywamy wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu potrafimy działać efektywnie i profesjonalnie, co pozwala postrzegać naszą firmę jako obiecującego partnera do współdziałania. Zachęcamy Państwa do współpracy z naszą firmą.


mgr Maciej Egierski
mgr Maciej Szafrański

Grupa Geologiczna

Tel: 0 606 59 77 44
0 695 99 77 41
fax: 0 71 72 37 888
e-mail: biuro@grupageologiczna.pl
www.grupageologiczna.pl
www.geolog.wroclaw.pl


© 2009 Grupa Geologiczna s.c. Code: Wooc@sh       Gfx: PictureArt- Fotolia.com